Зглоб за проширување на мостот

Зглоб за проширување на мостот

Зглоб за проширување на мостот (2)
Зглоб за проширување на мостот (1)