Мултитип, повеќенаменски и висококвалитетни мостови за проширување